اگر به عقب بر می گشتم...

حتما کلاس زبان را جدی می گرفتم

اجازه نمی دادم لباس هایم را بزرگ تر ها انتخاب کنند

تو اردوی مدرسه ثبت نام می کردم

زنگ ورزشو جدی می گرفتم

بیشتر پیاده روی و کوه نوردی می کردم

پول پس انداز می کردم

به جای بحث با مردم فقط بهشون لبخند می زدم

بیشتر مادرم را در آغوش می گرفتم

برای چند صدم نمره حرص نمی خوردم

بیشتر سفر می کردم

بیشتر کتاب می خواندم(البته همیشه کتاب زیاد می خوانم)

بیشتر فیلم می دیدم(مثل این چند ماه)

به هیچکس التماس محبت نمی کردم

بخاطر بی توجهی پدرومادرم به داستان هایی که می نوشتم،گریه نمی کردم

از خوشی هام به هیچکس نمی گفتم

سعی می کردم جو گیر نشوم


/ 0 نظر / 104 بازدید