گرگ ها

گرگ ها جانوران مغرور و مورد علاقه ی من هستند که به عنوان نماد ترک ها نیز شناخته می شوند.

این مطلب را تقدیم می کنم به تمام ترک تبار ها:

گرگ فقط:

یک دوست دارد:عقل و سیاستش

یک دشمن دارد:اعتمادش

یک آشنا دارد:ماه

یک عشق دارد:جفتش

یک نفرت دارد:خیانت

یک حرف دارد:صداقت

یک افتخار دارد:اصالت

یک غم دارد:تنهایی

یک جرم دارد:بی گناهی

یک پناه دارد:بی پناهی

یک رنگ دارد:تاریکی

یک زخم دارد:زخم سرنوشت

یک دوا دارد:زوزه اش

یک هدف دارد:دریدن دشمن

یک علاقه دارد:کشتن(البته بعضی هاش)

یک سلاح دارد:خشمش

یک قلب دارد:که دریده شده

یک قانون دارد:زنده ماندن غرورش

یک روش جنگیدن دارد:تنهایی

یک خاطره دارد:اولین خون

ای خدا این حیوان دیگر چیست؟

آوای وحش از قعر جنگل

{آرچر دارسی}

/ 0 نظر / 3514 بازدید